Sharp Küresel Hizmetleri – Faydalar

Maliyetin azalması
Yerel seviyede ne kadar fazla satın alım yaparsanız en iyi değeri elde etmeniz o kadar zorlaşır. Sharp gibi tek bir küresel tedarikçi ile çalışarak markanız tarafından yönetilen uluslararası satın alma gücüne kesintisiz olarak erişim kazanırsınız.Ekibimiz ayrıca süreçleriniz, altyapınız ve ekipmanlarınız konusunda danışmanlık sağlayarak günlük işletme giderlerinizi azaltmanıza ve ölçülebilir, sürdürülebilir tasarruflar elde etmenize yardımcı olabilir.

Çevreye etkinin azalması
Herkes daha yeşil olmak istiyor. Bu yalnızca paradan tasarruf etmenizi değil müşterilerin tedarikçilerinden beklentilerini, hatta taleplerini karşılamanıza da yardımcı oluyor.
1990'lardan bu yana Sharp çevreye etkimizin asgari seviyeye düşürülmesi için önemli yatırımlar yapmaktadır. Ürünlerin tasarımından kullanım ömürlerinin sonunda elden çıkarılmalarına kadar imalat sürecimizin her yönü incelendi ve geliştirildi
Yani Sharp ile ortaklık kurduğunuzda dünyadaki en yeşil teknolojilerden bazılarına sahip olmakla kalmayacak, aynı zamanda çevre konusundaki hedeflerinizi gerçekleştirmenize yardımcı olacak en son fikirler ve süreçlere de erişim kazanacaksınız. 

Kapsamlı yönetim bilgisi
Sharp ile birlikte çalıştığınızda kati hizmet seviyesi anlaşmaları ve kararlaştırılmış kilit performans göstergeleri tarafından yönetilen bir ortaklığa adım atmış olursunuz. Ayrıca, her şey tek bir küresel finans anlaşması dahilinde olur ve tek bir küresel sorumluluk noktası tarafından yönetilir...
Tasarruflar, verimlilik artışları, maliyetler – her şey ölçülür, belgelenir, analiz edilir ve hayata geçirdiğimiz farklılığı tam olarak görebilmeniz için kararlaştırılan aralıklarla size rapor edilir.
Birlikte neler başardığımızı, sonraki hedeflerin neler olacağını ve bunları gerçekleştirmek için nasıl birlikte çalışacağımızı görebilirsiniz. 

Verimlilik ve Mobilite
Küresel bir imalatçı ve hizmet sağlayıcı olarak iş gücünüzün mobilitesi ve verimliliğini artırmak için mükemmel bir konumda bulunuyoruz.
Uzmanlarımız ofislerinizin bulunduğu her yerde sizinle birlikte çalışır, ihtiyaç duyduğunuz süreçler, destek ve teknolojileri, ihtiyaç duyduğunuz yerlerde, hareket halindeki çalışanlarınız için kolaylık sağlayacak tanıdık bir görünüm ve hissiyatla size sunar ve destek altyapınızla ilgili talepleri azaltır.